fbpx
Skip to main content

Regulamin
Świętokrzyska Miotła Parowa

Świętokrzyska Miotła Parowa
Regulamin ŚMP

REGULAMIN MYJNI SAMOCHODOWEJ

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z myjni samochodowej Świętokrzyska Miotła Parowa, zwanych dalej Klientami.
 2. Myjnia świadczy usługi mycia samochodów w ramach działalności prowadzonej przez Świętokrzyską Miotłę Parową w miejscowości Kamieniec 14, 26-010 Bodzentyn.
 3. Myjnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00 oraz w soboty w godz. 08:00 – 14:00.
 4. Myjnia świadczy usługi wszystkim typom samochodów, motocyklom, quadom i innym pojazdom.
 5. Mycie samochodów w myjni spełnia najwyższe standardy automatycznych i ręcznych myjni samochodowych.
 6. Pracownicy wyznaczone zadania wykonują z należytą starannością, mając na uwadze dobro Klienta, stosowne regulacje i przepisy prawne.
 7. Pełen zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku dostępnym w myjni oraz na stronie internetowej miotla-parowa.pl. Podane ceny są cenami netto.
 8. Wszystkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie internetowej miotla-parowa.pl
 9. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu pracownikowi myjni obecnemu na miejscu w myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerami: (+48) 512 032 318, (+48) 501 637 447.
 10. Dobrowolne podanie przez Klienta numeru telefonu pracownikowi myjni jest jednoznaczne ze zgodą Klienta na kontakt telefoniczny w celach marketingowych.
 11. Płatność za usługę w myjni następuje przed lub po jej wykonaniu u pracownika myjni w formie gotówkowej. Faktura VAT dotycząca usługi mycia wystawiana jest na życzenie Klienta.
 12. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia pracownik dokonuje oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.
 13. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia lub znajdującym się wewnątrz auta.
 14. Foteliki samochodowe zamontowane wewnątrz pojazdu powinny zostać zdemontowane przez właściciela/użytkownika pojazdu przed wykonaniem usługi mycia wnętrza pojazdu. W przypadku braku ich demontażu zostaną one zdemontowane przez pracowników myjni. Ich ponowny montaż leży po stronie użytkownika/właściciela pojazdu ze względu na fakt, iż jego niewłaściwe zamontowanie mogło by nieść za sobą niebezpieczeństwo błędu montażu.
 15. Świętokrzyska Miotła Parowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w skutek mycia wysokim ciśnieniem wody (dotyczy miejsc, gdzie samochód był szpachlowany i szpachla jest popękana lub uszkodzony lakier, naderwane listwy plastykowe, wkłady lusterek uszkodzone etc.).
 16. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.
 17. Samochód na stanowisko myjni wprowadza i wyprowadza wyłącznie pracownik myjni.
 18. Część usług tj. czyszczenie jednostki napędowej oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe – wykonywane są na ryzyko Klienta.
 19. W przypadku, gdy akumulator samochodu jest rozładowany lub bliski rozładowania, pracownik skontaktuje się z właścicielem pojazdu w celu uzgodnienia kroków zapobiegających całkowitemu rozładowaniu akumulatora. Świętokrzyska Miotła Parowa nie ponosi odpowiedzialności za rozładowanie akumulatora podczas wykonywania usługi.
 20. W trakcie wykonywania usługi Klient zobowiązany jest opuścić teren myjni ze względów bezpieczeństwa.
 21. Myjnia samochodowa Świętokrzyska Miotła Parowa, w związku z prowadzoną działalnością, jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku ze świadczeniem usługi mycia.
 22. Po wykonanej usłudze Klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu auta pracownikowi myjni lub właścicielowi myjni.
 23. Po zapłaceniu, obejrzeniu pojazdu, wyjeździe z myjni i opuszczeniu parkingu, reklamacji nie uwzględnia się.
 24. Myjnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samochodzie, w tym za rzeczy wartościowe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.
 25. Klient zobowiązany jest przekazać kluczyki od samochodu pracownikowi myjni.
 26. Oddanie przez Klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie świadczonych przez myjnię usług jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie zobowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 27. Niniejszy regulamin obowiązuje od 7 maja 2019 roku.